#ដីលក់ជាប់ទន្លេមេគង្គ #ក្បាលដីជាប់ផ្លូវជាតិ #កន្ទុយដីជាប់ទន្លេមេគង្គ 10×200 450…


#ដីលក់ជាប់ទន្លេមេគង្គ
#ក្បាលដីជាប់ផ្លូវជាតិ #កន្ទុយដីជាប់ទន្លេមេគង្គ
10×200
45000$ចរចារ
#បងគាត់កំពង់ត្រូវការលុយបន្ទាន់
#លក់ជូនតែ41000$តែប៉ុណ្ណោះ
#តម្លៃធូច្រើនណាស់
(ប្លង់ជាប់ធានាគា)
#ស្អែកបងប្អូនដែរណាត់មកមើលដីអាចមកបាន
#ប្លង់ជាប់ធនាគាមិនជាបញ្ហាអីទេបងប្អូនឲតែភាពជឿរជាក់ទុកចិត្តបងប្អូនទិញដីនេះបានធូថ្លៃបំផុត
#កុំបារម្មណ៍រឿងប្លង់ជាប់ធនាគារខ្ញុំលក់ដោយទំនួលខុសត្រូវនឹងទំនុកចិត្ត❤️️#កក់មុនបានមុន❤️️ព្រោះតម្លៃនេះធូច្រើនណាស់❤️️
011959808


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *