ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ ចង់បានដីនៅម្តុំស្រុកឈូកខេត្តកំពត ប្រភេទដីស្រែ ជាប់ផ្លូវភូមិ អាចទ្…

ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ ចង់បានដីនៅម្តុំស្រុកឈូកខេត្តកំពត ប្រភេទដីស្រែ ជាប់ផ្លូវភូមិ អាចទ្បានបើកបរបាន សុំទំហំល្មម សមនឹងតំលៃ 3000$ ប្លង់ស្របច្បាប់ បើមាន សូម inbox

I personally want land around Chhouk district, Kampot province, farmland type, next to village road, can drive, asking for reasonable size, price 3000$ legal plan, if available, please inbox

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *