ផ្ទះលក់បន្ទាន់!!! តម្លៃ 46,000$ ២បន្ទប់គេង (ប្លងរឹង) ផ្លូវមុខក្រោយ ទីតាំងក្រាំ…

👉ផ្ទះលក់បន្ទាន់!!!
👍តម្លៃ 46,000$ ២បន្ទប់គេង (ប្លងរឹង)
👉ផ្លូវមុខក្រោយ ទីតាំងក្រាំងឆ្នង់ ភូមិវិមានទ្រុង សង្កាត់ក្រាំងធ្នង ខ័ណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ.
👍លក់ក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃក្រោមហាងឆេង មកមុនបានមុនគេ ទីតាំងល្អ តម្លៃល្អ មិនងាយរកបាន.
0887875879
069447992
👉HOUSE FOR SALE URGENT!!!
👍Price 46,000$ 2 bedrooms (hard title)
👉Street in front and back, location Krang Chnong, Vimean Trong Village, Krang Thnong District, Khan Sen Sok District, Phnom Penh Capital.
👍Selling in cheap price under Cheng shop, first come first serve, good location, good price, rare to find.
0887875879
069447992Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *