ដីលក់ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ6A(មានហាងកាហ្វ) ទទឹង10.5m បណ្ដោយ23m តម្លៃ 50000$(ចរចារ) …

ដីលក់ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ6A(មានហាងកាហ្វ)
ទទឹង10.5m បណ្ដោយ23m
តម្លៃ 50000$(ចរចារ)
ទីតាំង ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្ដាល
Telegram 011488058

Land for sale next to national road 6A (with coffee shop)
Width 10.5m Length 23m
Price 50000$ (negotiable)
Location: Muk Kompol district, Kandal province.
Telegram 011488058

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *