ដីលក់ ទីតាំង​ ជាប់ជេីងភ្នំជំរីករាយ​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំ​ង ចំងាយត្រឹមតែ90គីឡូជាងពី…

😍ដីលក់😍
🚩ទីតាំង​ ជាប់ជេីងភ្នំជំរីករាយ​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំ​ង
🏁ចំងាយត្រឹមតែ90គីឡូជាងពីភ្នំពេញ​
🌲ទំហំដី​ 1ហត្ថ​ ជាទីតាំងល្អសំរាប់ធ្វេីរមណីយដ្ឋាន ផ្ទះលំហែរ​
🎄ទេសភាព​ស្អាត​ 360ដឺក្រេ​ នឹងមានរណីយដ្ឋានភ្នំព្រះធាតុ​ រួម🔭ទាំងទីលានបាញ់គ្រាប់ពិ​ត ភ្នំជុំរីករាយ​
☎️ទំនាក់ទំនង​ 012 271390/092 9697 93
💵💵inbox or call
😍Land for sale😍
🚩Location is near the foot of Som Reak Mountain, Kampong Chaang Ng Province.
🏁Distance is only 90km from Phnom Penh
🌲Land size 1 hectare is a good location to build a resort and relax house.
🎄 Nice 360 degree landscape and there will be Phnom Preah Theat resort including shooting field, Phnom Chom Reay
☎️Contact 012 271390/092 9697 93
💵💵inbox or callTranslated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *