ខ្ញុំបាទទទួលផ្សព្វផ្សាយលក់ដី សម្រាប់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។ លក្ខខណ្ឌទទួល – ជាដីស្របច្ប…


ខ្ញុំបាទទទួលផ្សព្វផ្សាយលក់ដី សម្រាប់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។
លក្ខខណ្ឌទទួល
– ជាដីស្របច្បាប់ និង មានផ្លូវត្រឹមត្រូវ
– ជាដី ស្ថិតក្នុងតម្លៃទីផ្សារ ឬ ក្រោមទីផ្សារ
– ជាដីម្ចាស់ផ្ទាល់
….
លក្ខខណ្ឌមិនទទួល (សម្រាប់ដីឡូត៍ សូមមិនទទួល)
អត្ថប្រយោជន៍និងការងារ
1) មិនគងតម្លៃពីលើ
2) ផ្សព្វផ្សាយលើប្រព័ន្ធអនឡាញ (ផ្សព្វផ្សាយតាមហ្វេសប៊ុកផេក, យូធូប, TikTok) ។ មានក្រុមការងារ សហការជួយលក់ជាង 20 នាក់ (បច្ចុប្បន្ន) ។
3) ប្រឹក្សាយោបល់
4) មិនមានទាមទារថ្លៃសេវាកម្មមុន តែសុំ ត្រឹម 15$ សម្រាប់ការចុះថតផ្សព្វផ្សាយ (តែម្តងគត់)
5) ភាគរយសមរម្យ ចចារតាមការណ៍ជាក់ស្ដែង។

ពត៌មានបន្ថែម សូមឆាតចូលផេក ឬ តេឡេក្រាម 077 878 546 ឬ លេខទំនាក់ទំនង 010 878 546/077 878 564

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *