ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានដីឡូត៍ កណ្ដាលក្រុង. …

🙏ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានដីឡូត៍
កណ្ដាលក្រុង.
ដែលមានទីតាំងល្អនិងមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់តម្លៃ សមរម្យក្រោមទីផ្សារប្លង់ស្របច្បាប់ 100%
0882299477
078299477
🙏Hello everyone who wants to buy a plot of land
In the middle of the city.
Very well located and well developed, affordable price below market legal plot 100%
0882299477
078299477Translated from Khmer
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *