#ដីភូមិលក់ប្រញាប់លុយនៅផ្សារបែកចានជាប់នឹងផ្លូវកែង ផ្លូវ 8 ម៉ែត្រ ក្បាលដី10×18=170…

#ដីភូមិលក់ប្រញាប់លុយនៅផ្សារបែកចានជាប់នឹងផ្លូវកែង ផ្លូវ 8 ម៉ែត្រ ក្បាលដី10×18=17000$ នៅខាងជើងផ្សារបែកចាន១០០០ម៉ែត្រ បងៗណាចាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនង0964844965 068421246តេឡេក្រាម

#Village land for sale urgently at Bek Chan market, next to the corner of the road, 8 meters, 10 × 18 = 17000$, located at the north of Bek Chan market 1000 meters, anyone interested, please contact 0964844965 068421246 Telegram

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *