ដីលក់ ដីចំការផ្ទះលំហែរដីភូមិ ស្រុកភ្នំស្រួច ត្រែងត្រយឹង គីរីរម្យ កំពង់ស្ពឺ ទំ…

💥ដីលក់💥
ដីចំការផ្ទះលំហែរដីភូមិ ស្រុកភ្នំស្រួច ត្រែងត្រយឹង គីរីរម្យ កំពង់ស្ពឺ
ទំហំ 10000m2
☎️ 077 944 459
🌎 https://maps.app.goo.gl/WqbvBQg6gegrqczF8
💥Land for sale💥
Farmland, house, village land, Srok Phnom Srouch, Treng Troyeng, Kirirom, Kampong Speu
Area of 10000m2
☎️ 077 944 459
🌎 https://maps.app.goo.gl/WqbvBQg6gegrqczF8Translated from Khmer

May be an image of tree, sky and twilight

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *