អតិថិជនដែលចង់បានចូលនៅភ្លាមៗ ទីតាំងសក្កដានុពលងាយស្រួលចេញ ចូល Agile Sky Residents …


🎊អតិថិជនដែលចង់បានចូលនៅភ្លាមៗ ទីតាំងសក្កដានុពលងាយស្រួលចេញ ចូល Agile Sky Residents Monivong blvd .
💰 តម្លៃចាប់ពី ៖ 6x,xxx$

✅ប្រភេទបន្ទប់មាន ៖ ស្ទូឌីយូ បន្ទប់គេង១ បន្ទប់គេង២ និង បន្ទប់គេង៣ .
👉អគារមាន កំពស់៤៥ ជាន់ មានហាងជាន់ផ្ទាល់ដី ចំណត់ឡាន៦ជាន់ មានសួនច្បា៣ អាងហែលទឹក ស្គាបា នឹងកន្លែកំសាន្តជាច្រើន។
☎️ទំនាកទំនងមើលបន្ទប់ជាក់ស្តែងលេខ ៖. 087 / 012 563 063


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *