ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ដែលមានបំណងចង់បាន ដីលំហែរជាប់ទន្លេមេគង្គ : 16m x 75m…


ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ដែលមានបំណងចង់បាន
ដីលំហែរជាប់ទន្លេមេគង្គ :
✅ 16m x 75m ទល់មុខទន្លេ + 16m x 40m ជាប់ទន្លេ
✅ តម្លៃ 75,000$ ចរចារ ប្លង់ទន់
-ទីតាំងនៅ ឃុំរកាអារ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ៦អា ប្រហែល៣០គមពីរកាកោង ។
#កន្ទុយដីជាប់ទន្លេមេគង្គ ទឹកភ្លើងរដ្ឋ ទីប្រជុំជន ម្ចាស់ដើម ។
#ម្ចាស់ដីបន្ទាន់លុយ
-សម្រាប់ពត៌មានលំអិតបងៗអាចសាកសួរតាមតេឡេក្រាមបាន។
https://t.me/BroNZ1981

May be an image of grass and tree

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *