ជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងក្រុបលក់ដីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានដីមួយកន្លែនៅជិតសេដ្ធកិច្ចបើជិ…


ជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងក្រុបលក់ដីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានដីមួយកន្លែនៅជិតសេដ្ធកិច្ចបើជិះពីរសេដ្ធកិច្ចទៅតែ3នាទីដល់ដីតែម្តងដី5×15នៅភូមិប្រទះឡាងសង្កាត់ប្រទះឡាងខណ្ឌ័កំបូលរាជធានីភ្នំពេញដីនៅជិតផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងជិតសួនវឌ្ឈនះជិតរោងចក្រសេដ្ឌកិច្ចជិតសាលាសង្កាត់ប្រទះឡាងជិតសាលារៀននិងមណ្ឌលសុខភាពកាលមុនលក់13000$តែអីឡូវប្រញាប់លុយលក់តែ10000$បើបងប្អូនណាចង់បានអាចទំនាក់ទំនងមកលេខតេលេក្រាមខ្ញុំផ្ទាល់បាន0964697631(បញ្ជាក់ដីនិងជិះតាមផ្លូវជាតិលេខ3ក៍បានលេខ4ក៍បាន)Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *