ដីចំការធុរេនសំរាប់លក់ ប្រភេទដីក្រហម ដីខ្ពស់ស្មើរជ្រុង ទំហំ30ហិតា ប្លង់រឹង ទីតាំ…

📣 ដីចំការធុរេនសំរាប់លក់ ប្រភេទដីក្រហម ដីខ្ពស់ស្មើរជ្រុង ទំហំ30ហិតា ប្លង់រឹង ទីតាំងនៅស្រុកមេមត់ ផ្លូវជាតិ លេខ7គីឡូលេខ215 ពត៍មានលម្អិតសូមទាក់ទងតាមលេខ ☎️ 011275706/016638336
📣 Durian farmland for sale, red land type, high ground, corner level 30 hectares, hard title, located in Memot district, national road number 7, kilometer number 215, for more information, please contact ☎️ 011275706/016638336Translated from KhmerAuthor: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *