ដីចំការ ១០ រ៉ៃលក់ប្រញ៉ាប់ នៅអូរគគីរ ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង -ជាប់ផ្លូវគ្រួសក្រ…

ដីចំការ ១០ រ៉ៃលក់ប្រញ៉ាប់ នៅអូរគគីរ ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង
-ជាប់ផ្លូវគ្រួសក្រហម 8ម៉ែត្រផ្លូវ
-តម្លៃត្រឹមតែ 14000បាត(3650$)/រ៉ៃ ចរចារបាន
-ចំងាយពីភូមិ100ម៉ែត្រ
-ទំនាក់ទំនងលេខ 0969934534/0315553944ស្ថិតនៅភូមិអូរគគីរ ឃុំអូរដារ ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង

Farmland 10 Rai for urgent sale at Okorkir, Komreang district, Battambang province.
-next to red gravel road 8 meters road
Price is only 14000 Baht (3650$)/ Rai, negotiable.
– 100 meters away from the village
– Contact number 0969934534/0315553944 located at Okorkir village, Ordar commune, Komreang district, Battambang province.

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *