ដីផ្ទះលក់បន្ទាន់ ទំហំ426m2 ប្លង់រឹង តំលៃ 45មុឺនចចារ ជាប់ផ្លូវកៅស៊ូ ទីតាំងជិ…

✏️ដីផ្ទះលក់បន្ទាន់
✅ទំហំ426m2
✅ប្លង់រឹង
✅តំលៃ 45មុឺនចចារ
✅ជាប់ផ្លូវកៅស៊ូ
✅ទីតាំងជិតរង្វង់មូលផ្សារចាស់ លើផ្លូវធំតែម្តងអាចបើកអាជីវកម្មបាន
☎️ 017435728/067877249/ ✅0968470038Telegram
✏️House land for sale urgently
✅ Area 426m2
✅Hard title
✅ Price 45 thousand negotiable
✅next to rubber road
✅ Location is near Pasar Chas roundabout, on the main road, you can open your business.
☎️ 017435728/067877249/ ✅0968470038TelegramTranslated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *