ដី​ភូមិ​លក់​ ទំហំ​ក្បាល 30​ កន្ទុយ​25​ X​ 72 តម្លៃ​30000​$ចរចា ជាប់​ផ្លូវ​រដ្ឋ ម…


ដី​ភូមិ​លក់​ ទំហំ​ក្បាល 30​ កន្ទុយ​25​ X​ 72 តម្លៃ​30000​$ចរចា ជាប់​ផ្លូវ​រដ្ឋ មុខក្រោយ មានទឹករដ្ឋ ភ្លើងរដ្ឋ ស្ថិតនៅ​ភូមិ​អង្គរ​បានស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាម 68គីឡូ​ម៉ែត្រ​ ពីរ​វត្តភ្នំ​ សំរាប់​ព័ត៌មាន​លំអិត​តាម​រយះ​លេខទូរស័ព្ទ 077774539,(telegram)0888817111

Village land for sale, head size 30 tail 25 X 72 price 30000$ negotiable, next to state road, front and back, have state water, state electricity, located at Angkor village, Kang Meas district, Kampong Cham province, 68 km from Wat Phnom. For more information, call 077774539, (telegram)0888817111

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *