ដីលក់ក្នុងតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់ភូមិធម្មជាតិរុនតាឯកផ្លូវមុខក្រោយ ចំនួនពីរឡូ…


ដីលក់ក្នុងតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់ភូមិធម្មជាតិរុនតាឯក😍ផ្លូវមុខក្រោយ
🫰 ចំនួនពីរឡូត៍ដីទំហំ 40m×30m
😘 ឯកសារ ចុងសន្លឹកប្លង់រឹង
💵តំលៃពិសេស Inbox
🏙️មនុស្សរស់នៅច្រេីន
🏣តំបន់ងាយស្រួលចេញចូល
ភូមិរុនតាឯក ឃុំរុនតាឯក ស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប
015844438 Smart & telegram
☎️077844438 cellcard & 066844438 metfone

https://t.me/+hm-bqtF7cE9mMDY1

video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *