ដីលក់នៅក្រុងសៀមរាបក្បាលមានផ្ទះស្រាប់កែឆ្នៃថែមស្អាត ក្បាល​13.5បណ្តោយ29mមានផ្លូវប…

ដីលក់នៅក្រុងសៀមរាបក្បាលមានផ្ទះស្រាប់កែឆ្នៃថែមស្អាត
ក្បាល​13.5បណ្តោយ29mមានផ្លូវបេតុងស្រាប់ដីនៅក្នុងក្រុង
លក់តែ1ម៉ែតការរេ​​36ប្រញាប់លុយ​មានប្លង់រឹង។
អាចចរចារបាន​​​​សូមទាក់ទងសំរាបព័តមានបន្ថែម 070266023,089823892

Land for sale in Siem Reap city, already renovated and beautiful
13.5 head length 29m with concrete road already in town
For sale only 1sqm 36sqm. Cash only. Hard title.
Negotiable please contact for more information 070266023,089823892

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *