ដីលក់នៅខាងក្រោយសាលាជំពូវ័ន្ត -ដីប្លង់រឹង -ទំហំដី 21*20/ ដីរាងការ៉េស្អាត -ទីតា…

ដីលក់នៅខាងក្រោយសាលាជំពូវ័ន្ត🙏🏻🙏🏻
-ដីប្លង់រឹង
-ទំហំដី 21*20/ ដីរាងការ៉េស្អាត
-ទីតាំងដីល្អអាចធ្វេី ឃ្លាំង និងបន្ទប់ជួលក៏បាន
-ទីតាំដីល្អនៅក្នុងក្រុង តំបន់ប្រជុំជន នៅជិតផ្សារ ជំពូវ័ន្ត ផែស្ងួត និងរោងចក្រធំៗ
-ចម្ងាយចូលតាមផ្លូវជាតិលេខ4 400m/ចូលតាមផ្លូវជាតិលេខ3 420m
-ដីមានផ្ទះ និងរបងស្រាប់
-call 0886816582☎️
-telegram 0886816582🙏🏻
Land for sale at the back of Jampovon school 🙏🏻🙏🏻
-Hard title land
-Land size 21*20/ nice square land
-Good location of land can be used as warehouse and room for rent
– Good land location in the city, downtown area, near Chompovon market, dry port and big factories
– Distance from National Road 4, 400m / National Road 3, 420m
-Land with house and fence
-call 0886816582☎️
-telegram 0886816582🙏🏻Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *