#ដីលក់បន្ទាន់ផ្លូវ8ម៉ែត្រមិនទាល់បង្កាន់ដៃប្លង់រឹង មានមនុស្សរស់នៅច្រើន ទំហំ10×22 …

#ដីលក់បន្ទាន់ផ្លូវ8ម៉ែត្រមិនទាល់បង្កាន់ដៃប្លង់រឹង មានមនុស្សរស់នៅច្រើន ទំហំ10×22 តម្លៃ19000$ #ដីក្នុងក្រវាត់ក្រុងទីពីរ1kmពីផ្សារខ្នារទីតាំងល្អសម្រាប់ធ្វើផ្ទះ ភូមិល្អក់ ឃុំកណ្ដែក ស្រុកប្រាសាទបាគង្គខេត្តសៀមរាប 015844438 Smart & telegram
☎️077844438 cellcard & 066844438 metfone https://t.me/+hm-bqtF7cE9mMDY1
#ដីលក់បន្ទាន់ផ្លូវ8ម៉ែត្រមិនទាល់បង្កាន់ដៃប្លង់រឹង There are many people living in it. Size 10×22 Price 19000$ #ដីក្នុងក្រវាត់ក្រុងទីពីរ1kmពីផ្សារខ្នារទីតាំងល្អសម្រាប់ធ្វើផ្ទះ Larok village, Kandek commune, Prasat Bakong district, Siem Reap province. 015844438 Smart & telegram
☎️077844438 cellcard & 066844438 metfone https://t.me/+hm-bqtF7cE9mMDY1Translated from Khmer

May be an image of motorcycle, tree, road and grass

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *