ដីលក់បន្ទាន់.ម្ខាស់ត្រូវការលុយផ្តាច់ធនាគារ. លក់ក្រោមទីផ្សារ.40%..ដែលមានទំហំ.4000…


ដីលក់បន្ទាន់.ម្ខាស់ត្រូវការលុយផ្តាច់ធនាគារ.
លក់ក្រោមទីផ្សារ.40%..ដែលមានទំហំ.4000.ម៉ែត្រការ៉េ.លក់តែ.25000$.ទេ.។
ដែលមានទីតាំងនៅ.ឃុំភារីមានជ័យ..ស្រុកបរសេដ្ឋ.ខេត្តកំពង់ស្គឺ..។
ដីមានលក្ខណៈខ្ពស់ស្រាប់.free.របងមួយជុំទៀត..មានទឹកស្អាត.ភ្លើងរដ្ឋរួចជាស្រេច.។
Free.ចាក់ផ្លូវថ្មមិចពីដីដល់ផ្លូវបេតុង.។
បញ្ជាក់..សុំភ្ញៀវដែលទិញពិតប្រាកដ..។
📞010928586..0974570622..🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *