#ដីលក់លើផ្លូវប្រពន្ធ័ខាងត្បូងភូមិធម្មជាតិរុនតាឯក រៀបចំចាក់កៅស៊ូក្នុងពេលឆាប់ៗខាងម…

#ដីលក់លើផ្លូវប្រពន្ធ័ខាងត្បូងភូមិធម្មជាតិរុនតាឯក រៀបចំចាក់កៅស៊ូក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុននេះហើយបងប្អូន ចំនួន1ហិចតាតម្លៃមួយការ៉េ8.5$ចាក់កៅស៊ូហើយឡើង15$ ភូមិរុនតាឯក ឃុំរុនតាឯក ស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប 015844438 smart & telegram
☎️077844438 Cellcard & 066844438 metfone https://t.me/+hm-bqtF7cE9mMDY1
#ដីលក់លើផ្លូវប្រពន្ធ័ខាងត្បូងភូមិធម្មជាតិរុនតាឯក Prepare to inject rubber in the near future everyone 1 hectare costs 8.5$ per square meter. Rubber injection and 15$. Runta Ek Village, Runta Ek Commune, Banteay Srey District, Siem Reap Province 015844438 smart & telegram
☎️077844438 Cellcard & 066844438 metfone https://t.me/+hm-bqtF7cE9mMDY1Translated from Khmer

video

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *