ដំណឹងស្វែងរកឣ្នកទិញដី ទំហំ 4.2ម×20ម ម្ចាស់ត្រូវការលុយ ចាប់ឣារម្មណ៍ឣាចឆាតសួរបានពី…

ដំណឹងស្វែងរកឣ្នកទិញដី ទំហំ 4.2ម×20ម ម្ចាស់ត្រូវការលុយ ចាប់ឣារម្មណ៍ឣាចឆាតសួរបានពីរង្វង់មូលចោមចៅប្រហែល2គីឡូ(ទីតំាង ចុះពីផ្លូវជាតិលេខ៣ ចូលតាមខ្លោងទ្វារវត្តឣង្គត្រគៀត ភូមិឣង្គត្រគៀត សង្កាត់កន្ទោក ខ័ណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ភ្នំពេញ ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទម្ចាស់ផ្ទាល់ 017 88 00 94
016559932

Announcement to buy land size 4.2m x 20m. Owner needs money. If interested, can chat to ask about Chom Chao roundabout about 2 kilometers (Location is down from National Road No. 2, enter through the entrance of Ang Tra Keat pagoda, Ang Trakeat village, Kantouk Sangkat, Posenchey district, Phnom Penh. Contact the owner’s phone number. 017 88 00 94
016559932

Translated from Khmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *