បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការណែនាំដី នៅក្រោយផ្សារដើមរកាចុះពីផ្…


🎀🙏បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន ❤ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការណែនាំដី នៅក្រោយផ្សារដើមរកាចុះពីផ្លូវជាតិលេខ 3 300 ម៉ែត្រ ដីលក់បន្ទាន់ប្រញាប់លុយ ទំហំដី 5 គុណនិង 20 =7000$ មានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញ។ នៅជិតរោងចក្រស៊ីអេចស៊ី 💍លេខទូរសព្ទទំនាក់ទំនងទៅមើលដីផ្ទាល់
📲077441298 🙏🎉
📲0977916045🙏🎉
🎀🙏 Hello everyone ❤ I would like to introduce land behind Derm Market, down from National Road 3, 300 meters. Urgent sale of land size 5 times and 20 = 7000$. There are people’s houses around it. Near chc factory 💍 contact number to view the land
📲077441298 🙏🎉
📲0977916045🙏🎉Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *