ផ្ទះកែង លក់បន្ទាន់ E0E1 ទីតាំង: ស្ថិតក្នុង បុរីមហាសែនសុខ តម្លៃ: 1xxxxx$ (អាច…

📣 ផ្ទះកែង លក់បន្ទាន់ E0E1
📍ទីតាំង: ស្ថិតក្នុង បុរីមហាសែនសុខ
💲តម្លៃ: 1xxxxx$ (អាចចរចាបានទៀតកាត់ប្លង់រឹងជូន)
▶️ទំហំផ្ទះ: 4.1x16m
▶️ទំហំដី 8.1×24.5m
▶️សល់មុខ 7m ក្រោយ1.5m ចំហៀង4m
▶️បន្ទប់គេង4 បន្ទប់ទឹក5
#អាចឆាតសាកសួរពត៌មានបន្ថែមបាន
☎️098 68 28 09
📣 Corner house, urgent sale E0E1
📍 Location: in Borey Moha Sen Sok
💲Price: 1xxxxx$ (Can negotiate, will cut the hard title)
▶️House size: 4.1x16m
▶️Land area 8.1×24.5m
▶️ Left in front 7m, back 1.5m, side 4m
▶️ 4 Bedrooms, 5 Bathrooms
#អាចឆាតសាកសួរពត៌មានបន្ថែមបាន
☎️098 68 28 09Translated from Khmer
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *