ផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនលក់ ( កំបូល៣ ) នៅជិតផ្សារតម្លៃ $5××××បន្ទប់គេង 4 / បន្ទប់ទឹក 5 / …

ផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនលក់ ( កំបូល៣ ) នៅជិតផ្សារ👉តម្លៃ $5××××👉បន្ទប់គេង 4 / បន្ទប់ទឹក 5 / ផ្ទះបាយ 1👉សល់ដីក្រោយផ្ទះ 2ម៉ែត្រ👉សល់មុខផ្ទះ4.5ម៉ែត្រ(ចតឡានបាន)👉លេខម្ចាស់ផ្ទាល់ 0888617845👉Telegram https://t.me/khman9
Personal house for sale (floor 2) near the market
👉Price $5××××
👉4 bedrooms / 5 bathrooms / 1 kitchen
👉 2 meters of land left behind the house
👉 4.5 meters left in front of the house (can park)
👉 Direct owner’s number 0888617845
👉Telegram https://t.me/khman9Translated from Khmer

May be an image of outdoors

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *