ផ្ទះលក់បន្ទាន់ បុរីមហាសែនសុខ ប្រក់ដំបូលរួច តម្លៃ84000$ (ចចារកាត់ប្លង់រឹងជូន) #…

ផ្ទះលក់បន្ទាន់ បុរីមហាសែនសុខ ប្រក់ដំបូលរួច
តម្លៃ84000$ (ចចារកាត់ប្លង់រឹងជូន)
#ចាប់អារម្មណ៍អាចឆាតសាកសួរពត៌មានបន្ថែមបាន
☎️098 68 28 09
Urgent house for sale at Borey Moha Sen Sok. The roof is already applied.
Price 84000$ (Negotiate to cut the hard title)
#ចាប់អារម្មណ៍អាចឆាតសាកសួរពត៌មានបន្ថែមបាន
☎️098 68 28 09Translated from Khmer
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *