មានផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារិមទាន់សម័យច្រើនប្រភេទ៖ …………………………………………. ទទួលធ្វើតុ និ…


📢📢📢 មានផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសង្ហារិមទាន់សម័យច្រើនប្រភេទ៖
………………………………………….
👉 ទទួលធ្វើតុ និងកៅអីគ្រប់ប្រភេទ
👉 ទូខោអាវ ទូតាំង ខោនធឺ
👉 ទទួលកាត់សាឡុងគ្រប់ខ្នាត និងគ្រប់ម៉ូត
✅ តម្លៃធូថ្លៃ សេវាកម្មរហ័ស🚚
_________________________
ពត៌មានបន្ថែម:💌💌💌
096 82 88 988
011 98 92 80
081 55 22 56
ទីតាំង៖ សិប្បកម្មខ្លឹមចន្ទន៍
081 552 256
https://goo.gl/maps/6RTJr63ZK3mhMsrM6

May be an image of table and indoor

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *