លក់ដីនៅភ្នំពេញខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជិតបុរីឈូកវ៉ា 2 ទំហំ 8 ម៉ែត្រគុណនឹង 8 ម៉ែត្រ។ ដីនៅជ…

លក់ដីនៅភ្នំពេញខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជិតបុរីឈូកវ៉ា 2 ទំហំ 8 ម៉ែត្រគុណនឹង 8 ម៉ែត្រ។ ដីនៅជាប់ផ្លូវរកស៊ីបានអាចធ្វើផ្ទះជួរបាន ពីរល្វែង លក់តម្លៃ 26,500 ដុល្លារ លេខតេឡេក្រាម 010 8926 99

Land for sale in Phnom Penh, Khan Pursanchey near Borey Chhouk Va 2, size 8 meters by 8 meters. Land next to business road can be built for rent 2 flats price 26,500 dollars telegram number 010 8926 99

Translated from Khmer
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *