លក់បន្ទាន់ខ្លាំងណាស់ * តម្លៃពីមុន 25000$ ហិកតា ឥឡូវលក់តែ 18000$/ហិកតា ចចារបានទៀត…


💢លក់បន្ទាន់ខ្លាំងណាស់
* តម្លៃពីមុន 25000$ ហិកតា ឥឡូវលក់តែ 18000$/ហិកតា ចចារបានទៀតសំខាន់ដីជាប់ផ្លូវរដ្ឋ នៅជិតសាលាតេជោអង្កាញ់
* ទំហំដី 3 ហិកតា 19 អា
* ក្បាលដី 100m ជម្រៅ 300m ជាង
* ផ្លូវខាងមុខដី ផ្លូវក្នុងប្លង់ 20m
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
010 878 546
077 878 546

សម្រាប់ពត៌មានដីផ្សេងទៀត លោកអ្នកអាចតាមតាមរយៈតំណរតេឡក្រាម https://t.me/kampongspeuland

May be an image of outdoors and text

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *