សស្ដី បង មានដីលក់ទំហំ 76102ម៉ែត្រ ការេ ជាប់ផ្លូវកៅស៊ូ 30m ប្រភេទដីប្លង់រឹង …

👉សស្ដី បង មានដីលក់ទំហំ 76102ម៉ែត្រ ការេ ជាប់ផ្លូវកៅស៊ូ 30m ប្រភេទដីប្លង់រឹង 👍ដស្ថិតនៅក្នុង តំបន់ក្រុងសៀមរាបថ្មី ជិតរោងចក្រវែនតា និងជិតតំបន់អភិឌ្ឍន៍ មេីលពិភពសត្វក្រោមទឹក 💲លក់មួយម៉ែត្រការេ តែ 8$ (ចរចា) 📞📨ពត៌មាលំអិត ទំនាក់ទំនង តាមលេខ Telegram 089522259
👉Hello, I have land for sale 76102 square meters, next to rubber road 30m, hard title land type.
👍 It is located in Siem Reap Thmey, near the glasses factory and near the development area to see the underwater animal world.
💲Sell only $8 per square meter (negotiable)
📞 ពFor more information, contact via Telegram 089522259Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *