សួស្តីបងៗដែលមានបំណងចង់ធ្វើការដាក់លក់ផ្ទះ ឬដីឡូតិ៍… សូមផ្ញើព័ត៌មានមកកាន់ក្រុ…

🎖 សួស្តីបងៗដែលមានបំណងចង់ធ្វើការដាក់លក់ផ្ទះ ឬដីឡូតិ៍…
🤝 សូមផ្ញើព័ត៌មានមកកាន់ក្រុមការងារ ផ្កាស្លា ផាតនើ.
🌐 ចំណាយត្រឹម 12.30$ ជួយផ្សាយលក់ផ្ទះ ឬដី រហូតលក់ដាច់!
———-
☎️ ទំនាក់ទំនងតាមរយៈតេឡេក្រាម :
http://t.me/phkaslapartnerEstate #phkaslapartner #phkaslacentury
#PSPlus
🎖 Hello everyone who wants to sell house or land…
🤝 Please send information to Pkasla Partner team.
🌐 Spend only 12.30$ to help advertise house or land until sold out!
———-
☎️ Contact via telegram :
http://t.me/phkaslapartnerEstate #phkaslapartner #phkaslacentury
#PSPlusTranslated from Khmer

May be an image of outdoors and text

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *