អរុណសួស្តីបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ ស្វាគមន៍មកកាន់គម្រោងដី សុខដុមដ្ឋាន ភ្នំគូលែន ខេត្ត…

🌻អរុណសួស្តីបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់
🙏ស្វាគមន៍មកកាន់គម្រោងដី សុខដុមដ្ឋាន ភ្នំគូលែន ខេត្តសៀមរាប
✅ជិតព្រលានយន្តហោះថ្មីក្រុងសៀមរាប
✅ជាប់ផ្លូវរដ្ឋ50m
✅ក្បែររម្មណីយដ្ឋាន
✅រំលស់សុទ្ធ ១ខែបង់តែ100$ក្លាយជាម្ចាស់ដីភ្លាម
📲088 8282783/086828287
🌻 Good morning dear brothers and sisters
🙏Welcome to the Kulen mountain health project, Siem Reap province.
✅Near Siem Reap new airport
✅Next to state road 50m
✅Near the resort
✅Installment, pay only 100$ per month, become land owner immediately
📲088 8282783/086828287Translated from Khmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *