អាចធ្វើជាផ្ទះលំហែរបាន សំរាប់បងប្អូនដែលចង់បានដីក្បែរជើងភ្នំ មានផ្លូវចូលដល់(ផ្លូវ…

អាចធ្វើជាផ្ទះលំហែរបាន
សំរាប់បងប្អូនដែលចង់បានដីក្បែរជើងភ្នំ មានផ្លូវចូលដល់(ផ្លូវកែង )ក្នុងភូមិប្រជាជន ក្បែរផ្លូវធំងាយស្រួលក្នុងការចេញចូល ងាយស្រួលក្នុងការភ្ជាប់ភ្លើងអគ្គីសនីប្រើប្រាស់
ទីតាំង ភូមិ មនោរសុខ ឃុំតាកែន ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត លេខទំនាក់ទំនងពត៍មានលំម្អិត:096 746 86 25 / 097 88 70 767

Could be a relaxing home
For those who want land near the foot of the mountain, there is a road to access (corner road) in Peupuk village, near the main road, easy to get in, easy to connect electricity
Location: Monor Sok Village, Taken Commune, Chhouk District, Kampot Province. Contact number for more information: 096 746 86 25 / 097 88 70 767

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *