ចំការដូង ជិតភ្នំគិរីរម្យ ទំហំ 10mx30m 15mx30m 30mx30m បង់ផ្តាច់ចុះ 50% អាចបង…

🌴ចំការដូង ជិតភ្នំគិរីរម្យ
🌴ទំហំ 10mx30m 15mx30m 30mx30m
🌴បង់ផ្តាច់ចុះ 50%
🌴អាចបង់រំលស់ 5ឆ្នាំគ្មានការប្រាក់
🌴ជាប់ផ្លូវប៉េតុង10ម និងផ្លូវថ្មមិច12ម
🌴ថែមរបងជូន4ជ្រុង
💥ទីតាំង ឃុំចំបក់ ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ធ្វើដំណើរ40នាទី ពីភ្នំពេញ តាមផ្លូវល្បឿនលឿន
❤️ក្រុមហ៊ុនមានឡានជូនទៅមើលទីតាំង free
☎️ 098567477 telegram
☎️ 0977277556
🌴 Coconut farm near Kirirom mountain
🌴Size 10mx30m 15mx30m 30mx30m
🌴 Down payment 50%
🌴 Can pay installment for 5 years without interest
🌴Next to 10m concrete road and 12m mixed stone road
🌴Free 4 corner fence
💥 Location: Chombok Commune, Phnom Srouch District, Kampong Speu Province
Travel 40 minutes from Phnom Penh by high speed road
❤️ The company has a car to take you to see the location for free
☎️ 098567477 telegram
☎️ 0977277556Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *