ដីកែង សម្រាប់លក់ លើផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ កែងផ្លូវ ៨ម៉ែត្រ ស្ថិតក្នុង ក្រុងកែប ខេត្តកែប អ…

ដីកែង សម្រាប់លក់ លើផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ កែងផ្លូវ ៨ម៉ែត្រ ស្ថិតក្នុង ក្រុងកែប ខេត្តកែប អាចបើកឡានចូលមើលបាន (ដីខ្ពស់ ស្មើស្អាត មិនលិចទឹក) ទំហំ 47m x 165m
ប្លង់រឹងទំហំ 10000m2 (កាត់ចំណីផ្លូវរួច) តំលៃ 25$/m2 (ចរចារបានទៀត) ☎️📞ពត៌មានបន្ថែម៖
089873333
0962222043
0885575555 Telegram :@landandloanexpert
Corner land for sale on the road 30m road corner of the road 5m In Kep city, Kep province, you can drive to see (high land, clean, not flooded) Size 47m x 165m
10000m2 hard title (already cut of road) Price 25$/m2 (can negotiate) ☎️📞For more information:
089873333
0962222043
0885575555 Telegram :@landandloanexpertTranslated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *