ដីប្លង់រឹង លក់តម្លៃទន់ម្ចាស់ផ្ទាល់ ចរចា ទីតាំងស្អាតល្អ => ទីតាំងស្ថិតក្នុង ក្រុ…


ដីប្លង់រឹង លក់តម្លៃទន់ម្ចាស់ផ្ទាល់ ចរចា ទីតាំងស្អាតល្អ
=> ទីតាំងស្ថិតក្នុង ក្រុងសៀមរាប ស្រុកពួក សង្កាត់ពួក ភូមិពួកចាស់
=> ប្រភេទដី កសិកម្ម ជាប់ក្បាលផ្លូវ ១៧ម៉ែត្រ (គម្រោងរដ្ឋ ចាក់កៅស៊ូ)
=> ចុះពីផ្លូវជាតិលេខ #6 ចម្ងាយប្រហែល៣០០ម៉ែត្រ បើគិតពីក្រុងសៀមរាប
ចម្ងាយ១៣គីឡូម៉ែត្រ ដល់ដីតែម្ដង
=> ផ្លូវក្រោយ និងចំហៀងដីសងខាង ៨ម៉ែត្រ
លេខទំនាក់ទំនង៖ 070 793 035 telegramAuthor: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *