-ដីភូមិសម្រាប់លក់ ឋិតនៅ ភូមិបឹងគ្រុំលេី ឃុំបឹងគ្រុំលេី ស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្ដាល 4…


-ដីភូមិសម្រាប់លក់ ឋិតនៅ ភូមិបឹងគ្រុំលេី ឃុំបឹងគ្រុំលេី ស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្ដាល 40នាទី ពី កំពង់ចម្លងអរិយក្សត្រ
-គម្រោងស្ពានកាត់ទន្លេនៅឆ្នាំ2023 ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុង ផ្លូវបេីកលឿនល្វាឯម បាវិត
-ក្បាលដីជាប់ផ្លូវធំចាក់កៅស៊ូ កន្ទុយដីជាប់ផ្លូវបេតុង មិនទាល់
-តម្លៃ inbox call Telegram បងៗចាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងមកលេខ 085 599 024 / 086 989076 / 071 299 8520
-តេលេក្រាមលេខ 010 782575. បញ្ជាក់ ខ្ញុំម្ចាស់ដីផ្ទាល់ មិនមែនគួកជេរ..Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *