ដីលក់ជិតរោងចក្រ ក្នុងក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺ 250មែត្រពីផ្លូវជាតិលេខបួន 7ម …

ដីលក់ជិតរោងចក្រ ក្នុងក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ព
250មែត្រពីផ្លូវជាតិលេខបួន
7ម * 50ម ប្លង់រឹង
22000$
012948318/015727986

Land for sale near factory in Chbar Mon city, Kampong Speu province.
250 meters from national road number four
7m * 50m hard title
22000$
012948318/015727986

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *