ដីលក់បន្ទាន់ខ្លាំង តម្លៃពីមុនលក់16500$តែឥលូវម្ចាស់គុនលុយខ្លាំងមែនទែនហើយឥលូវលក់ត្…

ដីលក់បន្ទាន់ខ្លាំង តម្លៃពីមុនលក់16500$តែឥលូវម្ចាស់គុនលុយខ្លាំងមែនទែនហើយ😭😭ឥលូវលក់ត្រឹមតែ 30×45=13000$ដាច់កាត់ប្លង់រឹងជូន នៅលើផ្លូវស្អាត10m ម្តុំផ្សាថ្នល់បត់ផ្លូវជាតិលេខ3 តែ45kmពីចោមចៅ
ដីនាក់ភូមិផ្ទាល់ ទល់មុខគំរោងពុះឡូត៍ ប្លង់ជាប់ធនាគារ🥲
☎️0966064096
0973353550
Urgent land for sale. The previous price was $16500, but now the owner has a lot of money. 😭 😭 Now sell for only 30×45=13000$. No hard title required. On a clean road 10m, near Tnol Market, National Road 3, only 45km from Chom Chao.
Land for villagers directly in front of the plan to split the lot, next to the bank.
☎️0966064096
0973353550Translated from Khmer
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *