ដីលក់បន្ទាន់ទំហំ 30×45=13500$ចចារប្លង់រឹង នៅជិតផ្សារថ្នល់បត់ ផ្លូវជាតិលេខ3 លេខ…

ដីលក់បន្ទាន់ទំហំ 30×45=13500$ចចារប្លង់រឹង
នៅជិតផ្សារថ្នល់បត់ ផ្លូវជាតិលេខ3
លេខតេលេក្រាម 0712010243

Urgent land for sale size 30×45=13500$ negotiable title
Near Thnol Bot market, national road 3
Telegram number 0712010243

Translated from Khmer
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *