ដីលក់បន្ទាន់នៅជិតស្ពានអាកាស7មករា (តម្លៃក្រោមទីផ្សារ) ( អ្នកជួយលក់មានកំរៃ 3%) ទ…

ដីលក់បន្ទាន់នៅជិតស្ពានអាកាស7មករា (តម្លៃក្រោមទីផ្សារ) ( អ្នកជួយលក់មានកំរៃ 3%)

ទីតាំងដីចម្ងាយ 20 ម៉ែតពីស្ពានអាកាស 7 មករា
ដីបែរមុខខាងកើតអាចធ្វើអាជីវកម្មបាន
ទទឹង 5 ម៉ែត បណ្ដោយ 20 ម៉េត
ដីនៅជាប់ផ្លូវធំតែម្ដង

តម្លៃ : 280000$
Tel : 099991818

Urgent land for sale near 7 January Air Bridge (price below market) (3%)

Land location 20 meters from 7 January airport
East facing land can do business
Width 5 meters length 20 meters
Land next to the main road

Price : 280000$
Tel : 099991818

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *