ទទួលសាងសង់វីឡា ផ្ទះល្វែង 25ខេត្តក្រុង 6*12=5x,xx$ 7*12=7x,x…


💝ទទួលសាងសង់វីឡា ផ្ទះល្វែង 25ខេត្តក្រុង
🏛 6*12=5x,xx$
🏛 7*12=7x,xxx$
តំលៃ ទាប ខ្ពស់ តាមសម្ភារៈការងារជាក់ស្ដែង
🏛មានកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវ
🏛ធានាលើគុណភាព
🏛ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
#ថែមៗថែម
#ស៊ីទែនទឹកមួយចំណុះ៥០០លីត
#ទូទឹកកកមួយ
#កង្ហារ៣
#ចាក់សបជុំវិញ១ម៉ែត្រ
069916107/060916107/078916107
https://t.me/Chuun_Ly

May be an image of 7 people, people standing, outdoors and text that says 'PhotoGrid'

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *