បង់រំលោះសុទ្ធ100% ត្រឹម​តែ3ឆ្នាំ​លោកអ្នក​នឹងក្លាយ​ជា​ម្ចាស់​ដីតែម្ដង រលោះចាប់ពី6…


បង់រំលោះសុទ្ធ100% ត្រឹម​តែ3ឆ្នាំ​លោកអ្នក​នឹងក្លាយ​ជា​ម្ចាស់​ដីតែម្ដង
រលោះចាប់ពី69$ឡេីងទៅ​ មិនចាំបាចកក់មុននោះទេ​
»» ដីឡូតិ៍នៅជិតផ្សាបាត់ដឹង
»» ជិតសាលារៀន
»» នៅជិតម្តុំផ្ទះល្វែង
»» និង ក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជន
»» មានប្រព័ន្ធ លូ ទឹក ភ្លើង (រដ្ឋ)
*** មានផ្តល់ជូនប្លង់បំបែកក្បាលដី
មានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈ
📩📲0966009184(telegram)

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *