ប្រម៉ូសិនយក្សមុនឱកាសបុណ្យអុំទូក ដីនៅជិតទីផ្សារទីប្រជុំជនជាប់សាលារៀន ទំហំ5x20m=…

🎊🎉ប្រម៉ូសិនយក្ស🎉🎊មុនឱកាសបុណ្យអុំទូក
👉ដីនៅជិតទីផ្សារទីប្រជុំជនជាប់សាលារៀន
💥ទំហំ5x20m=3900$
🎊ទិញ១ឡូត៍ ថែម១ឡូត៍ Wow! Wow 😮
🔵បញ្ជាក់មានត្រឹមតែសប្តាហ៍នេះតែប៉ុណ្ណោះ!
💢ទីតាំងនៅខាងលិចផ្សារសាលាលេខ5 ☎️069474515
☎️0316048181
🎊🎉Big promotion🎉🎊before the boat festival
👉Land near town market next to school
💥Size 5x20m=3900$
🎊Buy 1 lot get 1 free Wow! Wow 😮
🔵 Note available this week only!
💢Location west of school market number 5 ☎️069474515
☎️0316048181Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *