ភួយសំលី ដេប៉ូវណ្ណះលក់បោះដុំលក់រាយ 1.8m x 2m 1=8$, 3=21$ មានក្នុងស្តុក មានសេវ៉ាកម…


ភួយសំលី
ដេប៉ូវណ្ណះលក់បោះដុំលក់រាយ
1.8m x 2m
1=8$, 3=21$
👍🚛មានក្នុងស្តុក មានសេវ៉ាកម្មដឹកជូន25ខេត្តក្រុង
✈️✈️សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមផ្នែកលក់
☎️(Smart) 010383935 | 069508806
☎️(Cellcard) 012253770 | 017597930
🌎Facebook page: https://bit.ly/2Z6f1IF
🎋TikTok: https://bit.ly/3ktvJtg
📚Join US: https://t.me/+n4W83VIB0a4zZTM1
🇰🇭Google Map: https://goo.gl/maps/MuZZ5E6NkXx

May be an image of indoor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *