មានដីឡូតិនៅជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំលក់បន្ទាន់លក់ខាត 2000$ តំលៃត្រឹមតែ 10×20 =120…

🎉មានដីឡូតិនៅជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំលក់បន្ទាន់លក់ខាត 2000$
🙏 តំលៃត្រឹមតែ 10×20 =12000$ ,5×20 =6000$
🎉 ដីស្អាតនៅទល់មុខផ្សាររបស់គំរោងរាប់ពាន់ឡូតិ មានផ្ទះប្រជាជនសង់នៅបណ្តើរៗហើយ
👉ពិសេសទៀត ដីនៅជិត សាកលវិទ្យាល័យ មន្ទីពេទ្យ និងសួនច្បារកំសាន្តរបស់រដ្ឋ
☎097 923 3595 ( telegram )
☎098 707 893 ( telegram )
🎉Land near Tbong Khmum Provincial School, urgent sale, loss of 2000$
🙏 Price only 10×20 =12000$ ,5×20 =6000$
🎉 Clean land in front of the market of thousands of plots, there are people building houses along the way
👉Special, land near state universities, hospitals and parks
☎097 923 3595 ( telegram )
☎098 707 893 ( telegram )Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *