សួស្តីបងប្អូនអ្នកខេត្តស្វាយរៀង ខ្ញុំមានដីនៅផ្លូវកែង ទល់មុខ វត្តសន្តិភាព ចំងាយ៥០០…

សួស្តីបងប្អូនអ្នកខេត្តស្វាយរៀង ខ្ញុំមានដីនៅផ្លូវកែង ទល់មុខ វត្តសន្តិភាព ចំងាយ៥០០មពីផ្សារវាលយន្ត ត្រូវការលក់បន្ទាន់ តម្លៃត្រឹមតែ$27,000 ទំហំ123ម២ ចរចារបាន កាត់ប្លង់ជូន សូម@តេឡេក្រាម 0979320168
Hello everyone who lives in Svay Rieng province, I have a land on the corner of the street in front of Wat Santipheap, 200m from Veal Yon market. Urgent sale. Price: $27,000, size: 123m, negotiable. Please @telegram 0979320168Translated from Khmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *