ដីលក់នៅភ្នំពេញខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជិតបុរីឈូកវ៉ា 2 ទំហំ 8 ម៉ែត្រគុននឹង 8 ម៉ែត្រប្លង់រឹ…

ដីលក់នៅភ្នំពេញខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជិតបុរីឈូកវ៉ា 2 ទំហំ 8 ម៉ែត្រគុននឹង 8 ម៉ែត្រប្លង់រឹង។ ដីនៅជាប់ផ្លូវរកស៊ីបានអាចធ្វើផ្ទះជួរបានពីរល្វែងលក់26$$$ចចារ លេខតេឡេក្រាម010892699

Land for sale in Phnom Penh, Khan Posenchey, near Borey Chhouk Va 2, size 8 meters and 8 meters, title. Land next to business road can be built for two apartments for sale 26$$$ negotiable telegram number 010892699

Translated from Khmer
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *