ដីលក់បន្ទាន់ទំហំ1ហាត់$$$ ស្ថិតលើផ្លូវរដ្ឋ32m មានផ្ទះប្រជាជនរស់នៅព័ទ្ធជុំវិញច្រើន…

⛳ដីលក់បន្ទាន់ទំហំ1ហាត់$$$ ស្ថិតលើផ្លូវរដ្ឋ32m មានផ្ទះប្រជាជនរស់នៅព័ទ្ធជុំវិញច្រើនកុះករ ជិតសាលារៀន ជិតវត្ត…អាចធ្វើរោងចក្រ បើកឃ្លាំង សង់់ផ្ទះល្វែង សហគ្រាស ផ្សេងៗ…
⛳ទីតាំងនៅ ភូមិកន្ទុយទឹក ឃុំទៀន ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ។
ពត៌មានលំអិតៈ
☎️093718200 តេលេក្រាម
099427285
060337016
⛳Urgent land for sale, size 1 hare $$$ on state road 32m. There are many houses around many houses, near schools, pagoda… Can build factories, warehouses, apartments, and other enterprises…
⛳Located at Kantuy Tuek Village, Tien Commune, Dongkor District, Phnom Penh.
Details:
☎️093718200 Telegram
099427285
060337016Translated from KhmerAuthor: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *